2030 İKLİM HEDEFİ NASIL HESAPLANDI?

Emisyon azaltımı konusunda iki yaklaşım var.

1) Artıştan azaltım: Emisyonların normal şartlarda artmaya devam etmesini kabul eden ve bu artışın alınacak önlemlerle sınırlandırılmasının hedeflenmesi

2) Mutlak azaltım: En son/en güncel emisyon miktarından azaltım hedeflenmesi.

Türkiye’nin 2030 iklim hedefi için önerilen mutlak %35 azaltım hesaplaması ikinci yaklaşıma dayanıyor. Türkiye’de açıklanan en güncel sera gazı emisyonu verisi 2020 yılına ait 523,9 milyon ton karbondioksit eş değeridir (MtCO2e). 2053’te “net sıfır” olabilmek amacıyla 2030 yılında emisyonların 2020’ye göre en az %35 mutlak azaltım ile 340 MtCO2e’ye indirmesi gerçekçi ve mümkün.

Türkiye’nin 2015 yılında verdiği azaltım hedefi ise birinci yöntem olan artıştan azaltım hesaplamasına dayandırılmış ve 2030 yılı için %21 azaltım hedefi verilmişti. Ancak, 2012 yılında 430 MtCO2e olan emisyon değerinin, %21 azaltım öngörüsüne rağmen, 2030’da iki katından fazla artarak 929 MtCO2e olacağı belirtilmişti.

Dolayısıyla, emisyon artışının engellenmesi için mutlak azaltım yönteminin kullanılması gerekiyor. Türkiye’nin yeni iklim hedefi de mutlaka “mutlak azaltım” olmalı.