İKLİM HEDEFİ NEDİR?

Her nerede yaşıyorsanız yaşayın… Güvenli yaşamın devam etmesi için 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının çok hızlı bir şekilde azaltılması gerekiyor. Bunun için acil ve güçlü azaltım önlemlerine yani iddialı iklim hedeflerine ihtiyaç var.

1,5℃ hedefine uygun bir iklim hedefi, küresel ortalama sıcaklıkların kritik eşiğin altında kalmasının yanı sıra dünyadaki hassas ekosistem ve türlerin korunmasına, kırılgan toplumların kaynaklara erişimine ve yoksulluğun önlenmesine katkı sağlayacak.

Türkiye, Mısır'daki 27. Taraflar Toplantısı’nda (COP27), 2015 yılında sunduğu iklim hedefini %21 yerine %41 artıştan azaltım olacak şekilde güncellediğini açıkladı. Bu hedef, Türkiye'nin enerji dönüşümünü geciktirecek ve 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmanın maliyetini artıracak.