ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN İLKELERİ

İklim değişikliği türler, yaşam alanları ve geçim kaynakları üzerinde halihazırda büyük bir baskı kurmuş durumda. Enerji dönüşümü için gerçekleşmesi beklenen yatırımlar, bu baskıyı artırmayacak ve kimseyi geride bırakmayacak bir yaklaşımla hayata geçirilmelidir.

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümde, yatırımların;

  • biyolojik çeşitliliği koruması/gözetmesi, arazi kullanımının planlı ve bütüncül politikalarla yapılması.
  • gıda güvencesini sağlayabilmek için verimli tarımsal arazilere yapılmaması.
  • ekosistemleri koruması ve yöre insanının ekolojik ve sosyal haklarını gözetmesi gerekir.