İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

Güneşten gelen ısının belirli bir miktarını atmosferde tutan sera gazları, doğal ve insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan gaz bileşenleridir. Dünyada canlı yaşamını mümkün kılan en önemli doğal mekanizmalardan biri olan sera gazlarının yoğunluğu, sanayi devriminin başladığı 1800’lerden beri doğal süreci dışında yükseliyor. Bunun başlıca nedeni, fosil yakıtların (kömür, petrol ve gaz) kullanımı ile ortaya çıkan emisyonlar. Fosil yakıt kullanımı ile birlikte artan sera gazı yoğunluğu yeryüzünde ortalama sıcaklığın artmasına neden oluyor. 10.000 yılı aşkın bir süredir görece sabit seyreden yeryüzü ortalama sıcaklığı son 140 yılda 1,1 ℃ arttı. Oysa, dünyada yaşamı mümkün kılmak için bu artışın da bir sınırı var: 1,5℃.

Fosil yakıt tüketimi, sera gazları içinde en büyük paya sahip ve aynı zamanda küresel ısınmayı tetikleyen karbondioksit emisyonunda artışa neden oluyor. Bunun sonucunda, dünyanın dört bir yanında aşırı iklim olayları yaşanıyor.

Güvenli geleceğimiz küresel ortalama sıcaklığın 1,5℃ ile sınırlandırılmasına bağlı.