%35 EMİSYON AZALTIMININ FORMÜLÜ

Değişim ve dönüşüm hedefi ancak tutarlı ve gerçekçi bir planla ve hedefe uygun adımların atılmasıyla başarılabilir.

Türkiye’nin 2030’a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltım hedefi gerçekçi ve mümkün. Bunun için 2030’a kadarki süre içinde hazırlık yapılmalı ve elektrik üretimi, ulaşım, sanayi ve binalarda çeşitli önlemler hayata geçirilmeli.

Elektrik üretiminde

  • Kömürden tamamen çıkılması
  • Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakların payının % 75’e çıkarılması

Ulaşımda

  • Elektrikli araç sayısının toplam araç sayısı içerisindeki oranının binek araçlarda % 20’ye, toplu ulaşım ve yük taşıma araçlarında ise %10’a çıkarılması,
  • Demiryolu yatırımları artırılarak bireysel araç kullanımında %5, toplu ulaştırma ve yük taşımacılığında ise %10 oranında raylı sisteme geçiş yönünde tercih değişikliği sağlanması

Sanayi, tarım ve hizmetlerde

  • Enerji kullanımından kaynaklanan emisyonların azaltılması için enerji verimliliği,
  • Elektrifikasyon yani sanayide veya hizmet sektöründe gaz yerine, tarımda petrol yerine elektrik enerjisinin kullanılması,
  • Doğrudan yenilenebilir enerji kullanımının artırılması

Binalarda

  • Konutlarda ve ticari/kurumsal binalarda ısınma amaçlı kömür ve sıvı fosil yakıt (mazot vb) kullanımının sonlandırılması ve büyük ölçüde elektrikle ısınmaya geçilmesi

 

Hedefler, aşağıdaki bilimsel raporların bulgularına dayanarak hesaplanmıştır.

    Diğer bilimsel kaynaklar