2030 İKLİM HEDEFİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

2030 iklim hedefi, devletlerin iklim değişikliğine neden olan emisyonlarını azaltmak üzere bugünden 2030’a kadarki süre için belirledikleri hedefleri ifade eder.

Türkiye’nin güçlü bir 2030 iklim hedefi koyması sayesinde;
-Küresel ısınmanın 1,5℃ ile sınırlandırılmasına yönelik küresel çabalara anlamlı katkı sağlayabilir,
-2053 net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirebilir,
-Bunu planlı ve daha az maliyetli şekilde hayata geçirebiliriz.