%35 MUTLAK EMİSYON AZALTIMI İÇİN HANGİ ÖNLEMLERDEN BAHSEDİLİYOR?

Türkiye’de sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar (2020 seviyesine kıyasla) %35 oranında azaltılabilmesi aşağıda sıralanan önlemlerle mümkün. Bunun için 2030’a kadarki süre içinde hazırlık yapılmalı ve elektrik üretim, ulaşım, sanayi ve binalarda çeşitli önlemler hayata geçirilmeli. 

Elektrik üretiminde, 

  • Kömürden tamamen çıkılması 
  • Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakların payının % 75’e çıkarılması 

Ulaşımda Elektrikli araç sayısının toplam araç sayısı içerisindeki oranının binek araçlarda % 20’ye, toplu ulaşım ve yük taşıma araçlarında ise %10’a  çıkarılması,

  • Demiryolu yatırımları artırılarak bireysel araç kullanımında %5, toplu ulaştırma ve yük taşımacılığında ise %10 oranında raylı sisteme geçiş yönünde tercih değişikliği sağlanması 

Sanayi, tarım ve hizmetlerde,

  • Enerji kullanımından kaynaklanan emisyonların azaltılması için enerji verimliliği
  • Elektrifikasyon yani sanayide veya hizmet sektöründe gaz yerine, tarımda petrol yerine elektrik enerjisinin kullanılması
  • Doğrudan yenilenebilir enerji kullanımının artırılması 

Binalarda,  konutlarda ve ticari/kurumsal binalarda ısınma amaçlı kömür ve sıvı fosil yakıt (mazot vb) kullanımının sonlandırılması ve büyük ölçüde elektrikle ısınmaya geçilmesi.